O nás

Tím Novum-Beauty je skupina kozmetičiek a odborníčok s poctivo dlhou praxou v odbore. Našou misiou je formovanie a udržiavanie jedinečných hodnôt v kozmetickom priemysle a na trhu vo forme sprostredkovania kvalitných ošetrení a kurzov, ktoré súmenej rozšírené v danom regióne.

 

Našim cieľom nie je len sprostredkovať špeciálne ošetrenia, ale sprostredkovať ich za pomoci najlepších odborníkov!

 

Naše kolegyne disponujú s najvyššou možnou odbornosťou v rámci služieb. Sú majsterkami v kozmetike a v tetovaní, získali pedagogickú spôsobilosť na technickú výučbu a výborné vlastné skúsenosti zo života, pre ktoré sú významné tváre kozmetickej profesie.

 

Naše moto je jednoduché: najlepšia kvalita za najlepšiu cenu pre spokojnosť klienta!